WACCOUNTING

Wspieramy w rozwoju

W Accounting logo

"Wspieramy w rozwoju"

Prowadzenie przedsiębiorstwa w polskiej rzeczywistości jest wyzwaniem. Mnogość i nieprecyzyjność przepisów, liczne wymogi sprawozdawcze i rachunkowe, rosnące koszty sprawiają, że właściciele, kadra zarządzająca zamiast skupiania się na strategii i wizji, zdecydowanie więcej czasu poświęcają bieżącym, nie mającym wpływu na rozwój przedsiębiorstwa zdarzeniom.

 

Wieloletnia współpraca z Klientami będącymi firmami rodzinnymi, pozwoliła nam zidentyfikować obszary przedsiębiorstwa, które mają destrukcyjny wpływ na jej funkcjonowanie. Co więcej, są źródłem generowania bezzasadnych koszty oraz zniekształcają rzeczywiste dane wewnętrzne przedsiębiorstwa.

 

 

Efektem niniejszej współpracy w połączeniu z doświadczeniem specjalistów Waccoutnig zdobywanym w międzynarodowych podmiotach gospodarczych jest opracowanie autorskich usług, które umożliwiają indywidualną adaptację rozwiązań, mających za cel świadome i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami przez właścicieli lub kadrę zarządzającą.

 

01

Sprawozdawczość finansowa

Weryfikacji sprawozdań finansowych dokonuje zespół składający się z doświadczonych biegłych rewidentów...
02

Rachunkowość właścicielska

Rachunkowość w przedsiębiorstwach to obszar, który w dużej mierze postrzegany przez pryzmat przepisów...
03

Audyt controlling

Zmiany zachodzące w gospodarce nieustannie zmuszają właścicieli do poszukiwania nowych opcji rozwoju dla przedsiębiorstwa...
04

Innowacyjna księgowość

Księgowość przez zdecydowaną większość przedsiębiorców postrzegana jest jako obowiązek...
05

Zarządzanie zmianą

Z naszego doświadczenia wynika, że okres zmian, taki jak: sukcesja, reorganizacja struktur, pozyskanie inwestora...